Максим Поляков

12-15-2018

За словами Максима Полякова (Max Polyakov), основною метою інформатизації суспільства є спрощення життя всіх його (суспільства) членів. Інформатизація спрямована на поліпшення продуктивності і якості праці, на збільшення прибутку, зростання капіталу і процвітання світової економіки в цілому. Але незважаючи на очевидну користь інформаційних технологій, вони несуть в собі ряд парадоксів і проблем, таких як неефективність продуктивності, великі витрати на впровадження і недостатня прибуток. Рекомендуємо почитати про https://max-polyakov.technology/ru/

У своїй науковій роботі Максим Поляков звертається до праць Тіма Бернерса-Лі, який пропонує розглядати інформатизацію не тільки як процес, але і як сутність. Це означає, що для вирішення проблем ефективності необхідно утворити нову наукову дисципліну, підхід до якої буде не тільки дослідно-практичний, але і теоретичний. Тім Бернерс-Лі розробив модель, яка буде проходити трансформацію відповідно до актуальних потреб світового технологічного, економічного і соціального розвитку. Одним з перших цією моделлю зацікавився Массачусетський технологічний інститут, який є одним зі світових інноваційних лідерів. Там були створені ідеальні умови для тісної взаємодії професіоналів-практиків з носіями гуманітарних знань. Макс Поляков (Max Polyakov) також вважає, що для підвищення ефективності IT необхідно використовувати знання в області лінгвістики, логіки, психології, соціології, культурології.

Кандидат економічних наук Максим Поляков впевнений, що для створення нових інформаційних розробок недостатньо залучити фахівців з різних сфер. Вони повинні бути готові до вертикальної та горизонтальної інтеграції знань і, незалежно від своєї спеціалізації, повинні контактувати з носіями природничонаукового і гуманітарного знання, менеджерами, економістами, а також з представниками бізнесу. Їхні інтереси не повинні обмежуватися якоюсь однією галуззю. При цьому участь в інноваційних розробках фахівці повинні поєднувати з проведенням досліджень, публікацією їх результатів, іншої академічної та викладацькою діяльністю. Підготовка такого персоналу вимагає спеціальних форм середньої та вищої освіти, зразком яких повинен бути Массачусетський технологічний інститут.

На думку Максима Полякова, необхідно створити структуру, в якій всі учасники інновацій могли б взаємодіяти один з одним. Найбільш придатною для такої структури є міжнародний консорціум компаній, державних і громадських організацій, зацікавлених у прискоренні процесів інформатизації світогосподарського розвитку і згуртованих навколо відповідної структури.